skip to Main Content

            

Doğum Tarihi/ Doğum yeri:   24.01.1975 / ADANA

E-mail:    denizaltinbay01@gmail.com

Medeni Durum:  Evli

Yabancı Dil:  İngilizce

Eğitimi:  Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi   1991-1997

Uzmanlık Eğitimi:  Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  1.Göz Kliniği  1997-2001

Yüksek Lisans:  Görme, Yapay görme ve Az görenlerin rehabilitasyonu Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Vehbi Koç Hastanesi Görme Araştırmaları ve Az görme merkezi Yüksek Lisans (Halen)

Çalıştığı Kurumlar: 

 • Dünya Göz Hastanesi 2001-2002
 • Ayancık Devlet Hastanesi 2002-2003
 • Haymana Devlet Hastanesi 2003-2004
 • Kayseri Özel Melikgazi Hastanesi 2004-2006
 • Kayseri Özel Avrupa Hastanesi 2006-2009 (Özel Melikgazi Hastanesi İsim değişikliği)
 • Adana Özel Maya Göz Merkezi 2009-2015
 • Adana Özel Nivgöz Merkezi 2015-Halen (Özel Maya Göz Merkezi İsim değişikliği)

İlgi  Alanları:  

 • Az görenlere yardım ve rehabilitasyon (0-3 yaş bebek habilitasyonu, çocuk ve erişkin rehabilitasyonu)
 • Kontakt Lens
 • Ambliyopi (Göz tembelliği)

Üye olduğu mesleki dernek ve kuruluşlar:

 • Türk Oftalmoloji Derneği
 • Tabipler Odası

Bilimsel Çalışmalar:
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makeleler:

1-Altinbay D, Adibelli FM, Taskin I, Tekin A. The Evaluation of Reading Performance with Minnesota Low vision reading charts in patients with age-related macular degeneration. Middle East Afr J Ophthalmol 2016;23:302-6.

2-Altinbay D, Adibelli Fournal of OM . The Effect of Initial Visual Acuity on Visual Prognosis in LowVision Aid and Rehabilitation Cases. International Jphthalmology and Clinical Research 2018;5:1-6.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

2-Bayrak, Y., A. Yanyalı, D. Ozmen, A. Keskin ve A.F. Nohutcu, “Intraocular irrigation with adrenaline during phacoemulsification,” 13th Congress of the European Society of Ophthalmology, Vol. 1, 225, Istanbul, 2001.

3-Ozmen, D., A. Yanyalı, Y. Bayrak, A. Keskin, A.F. Nohutçu, “Limbus-based vs. fornix-based conjunctival flap in trabeculectomy,” 13th Congress of the European Society of Ophthalmology, Vol. 1, 277, Istanbul, 2001.

4-Keskin, A., A. Yanyalı, Y. Bayrak, D. Ozmen ve A.F. Nohutcu, “Corneal thickness in ocular hypertension and glaucoma,” 13th Congress of the European Society of Ophthalmology, Vol. 1, 284, Istanbul, 2001.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

5- Bayrak, Y., D. Özmen, A. Yanyalı, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu, “Diyalize giren olgulardaki diyabetik retinopati”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 41, 100-102 (2001).

6-Bayrak, Y., A. Yanyalı, D. Özmen, A. Keskin ve A.F. Nohutçu, “Fakoemülsifikasyon cerrahisinde irrigasyon sıvısına konulan adrenalinin pupilla çapı, sistolik tansiyon, diyastolik tansiyon ve nabız üzerine etkisi”, T. Oft. Gaz., 31, 690-696 (2001).

7-Özmen, D., A. Yanyalı, Y. Bayrak, A. Keskin ve A.F. Nohutçu, “Trabekülektomide limbus ve forniks tabanlı konjonktiva flebi uygulamalarının karşılaştırılması”, T. Oft. Gaz., 32, 44-49 (2002).

8-Yanyalı, A., D. Özmen, Y. Bayrak, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu, “Diyabetik retinopatili hastalarda iris neovaskülarizasyonu üzerine etkili risk faktörleri”, Ret-Vit., 10, 170-176 (2002).

9- Karaağaç, H., A. Yanyalı, D. Özmen, Y. Bayrak ve A.F. Nohutçu, “Yaşa bağlı maküla dejenerasyonlu olgularda fundus lezyonlarının görme keskinliği üzerine etkisi”, Ret-Vit., 10, 142-147 (2002).

10- Yanyalı, A., Y. Bayrak, H. Karaağaç, D. Özmen ve A.F. Nohutçu, “Balıkağzı yırtıkların ve rezidüel subretinal sıvının tedavisinde intravitreal gaz injeksiyonu”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 42, 4-6 (2002).

11- Bayrak, Y., A. Yanyalı, D. Özmen, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu, “İnsüline bağımlı olan diyabetik retinopatili hastalarda görme keskinliği üzerine etkili risk faktörleri”, Ret-Vit., 10, 264-272 (2002).

12- Yanyalı, A., H. Karaağaç, Y. Bayrak, D. Özmen ve A.F. Nohutçu, “Disloke lens, lens parçaları ve göz içi merceği olgularında yapılan pars plana vitrektomide, geniş açı görüntüleme sisteminin kullanılması”, T. Oft. Gaz., 32, 413-417 (2002).

13- Yanyalı, A., Y. Bayrak, D. Özmen, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu, “Vitreus hemorajili olgularımızda etyoloji ve özellikler”, T. Oft. Gaz., 32, 869-873 (2002).

14- Özmen, D., A. Yanyalı, Y. Bayrak, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu, “Santral retinal ven tıkanıklığı olan olgularda görsel prognoz”, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 42, 15-18 (2002).

15- Bayrak, Y., A. Yanyalı, D. Özmen, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu AF, “Diyabetik retinopatili hastalarda klinik olarak anlamlı maküla ödemi üzerine etkili risk faktörleri”, T. Klin. Oftalmoloji, 12, 133-138 (2003).

16- Yanyalı, A., S.C. Akhan, Y. Bayrak, H. Karaağaç, D. Özmen D ve A.F. Nohutçu, “Silikon yağının staphylococcus aureus tedavisinde kullanılan antibiyotiklerle etkileşimi”, M.N. Oftalmoloji, 10, 260-262 (2003).

17- Yanyalı, A., Y. Bayrak, H. Karaağaç, D. Özmen ve A.F. Nohutçu, “İnsüline bağımlı olmayan diyabetik retinopatili hastalarda görme keskinliği üzerine etkili risk faktörleri”, T. Oft. Gaz., 33, 134-141 (2003).

18- Keskin, A., A. Yanyalı, Y. Bayrak, D.Özmen ve A.F. Nohutçu, “Glokom ve öküler hipertansiyonda santral kornea kalınlığı ile göz içi basıncı ölçümü üzerine etkisi”, T. Oft. Gaz., 33, 417-425 (2003).

19- Özmen, D., A. Yanyalı, H. Karaağaç, Y. Bayrak ve A.F. Nohutçu, “Diyabetik retinopatili hastalarda vitreus hemorajisi üzerine etkili risk faktörleri”, T. Oft. Gaz., 33, 310-314 (2003)

20- Yanyalı, A., H. Karaağaç, D. Özmen, Y. Bayrak ve A.F. Nohutçu, “Katarakt cerrahisi sırasında gelişen lens dislokasyonlarında vitrektomi ve intravitreal fakoemülsifikasyon”, M.N. Oftalmoloji, 10, 126-133 (2003).

21- Yanyalı, A., Y. Bayrak, H. Karaağaç, D. Özmen ve A.F. Nohutçu, “Diyabetik retinopatili hastalarda kistoid maküla ödemi üzerine etkili risk faktörleri”, M.N. Oftalmoloji, 10, 256-259 (2003).

22- Yanyalı, A., H. Karaağaç, Y. Bayrak, D. Özmen ve A.F. Nohutçu, “Diffüz diyabetik maküla ödemli olgularda grid laser fotokoagülasyonu sonrası görsel sonuçları etkileyen risk faktörleri”, T. Oft. Gaz., 33, 394-400 (2003).

23-Altınbay D. Az  görenlere yardım cihazı uygulamaları ve teleskopik gözlük kullanma oranları. Turk J Ophthalmol 2013;43:427-31.

24-Altınbay D. Bölgemizdeki az görenlere yardım uygulanan hastaların etiyolojik olarak değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Health Sci 2017;2(2):76-83

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

25-Bayrak, Y., D. Özmen, A. Yanyalı, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu,” Diyalize giren olgularda diyabetik retinopati”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 149-150, İzmir, 2001.

26. Yanyalı, A., Y. Bayrak, D. Özmen, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu, “Vitreus içine lükse lensli olgularda vitrektomi ve skleral fiksasyonlu lens”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 69, İzmir, 2001.

27- Özmen, D., A. Yanyalı, Y. Bayrak, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu, “Santral retinal ven tıkanıklığı olan olgularda görsel prognoz”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 152, İzmir, 2001.

28- Karaağaç, H., A. Yanyalı, D. Özmen, Y. Bayrak ve A.F. Nohutçu, “Yaşa bağlı maküla dejenerasyonlu olgularda fundus lezyonlarının görme keskinliği üzerine etkisi”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 154, İzmir, 2001.

29-Özmen, D., A. Yanyalı, H. Karaağaç, Y. Bayrak ve A.F. Nohutçu, “Vitreus içi hemorajiler”, TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 155, İzmir, 2001.

30- Yanyalı, A., Y. Bayrak, D. Özmen, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu, “‘Balıkağzı’ yırtıkların ve rezidüel subretinal sıvının tedavisinde intravitreal gaz injeksiyonu” TOD 35. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 160, İzmir, 2001.

31- Özmen, D., A. Yanyalı, H. Karaağaç, Y. Bayrak ve A.F. Nohutçu, “Vitreus içine disloke lens ve lens parçaları olgularında intravitreal fakofragmantasyon”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 117, Ankara, 2002.

32- Bayrak, Y., A. Yanyalı, H. Karaağaç, D. Özmen ve A.F. Nohutçu, “İnsüline bağımlı olmayan diyabetik retinopatili hastalarda görme keskinliği üzerine etkili risk faktörleri”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 181, Ankara, 2002.

33- Özmen, D., A. Yanyalı, Y. Bayrak, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu, “Diyabetik retinopatili hastalarda iris neovaskülarizasyonu üzerine etkili risk faktörleri”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 181, Ankara, 2002.

34- Bayrak, Y., A. Yanyalı, D. Özmen, H. Karaağaç ve A.F. Nohutçu, “Diyabetik retinopatili hastalarda kistoid maküla ödemi üzerine etkili risk faktörleri”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 180, Ankara, 2002.

35- Karaağaç, H., A. Yanyalı, Y. Bayrak, D. Özmen ve A.F. Nohutçu, “Diffüz diyabetik maküla ödemli olgularda grid laser fotokoagülasyonu sonrası görsel sonuçları etkileyen risk faktörleri”, TOD 36. Ulusal Oftalmoloji Kongresi, 180, Ankara, 2002.

36-Adıbelli Fatih Mehmet , Altınbay Özmen D, Dağlıoğlu Mutlu Cihan, Taşkın İbrahim, Küçükerdönmez C. ‘Latanoprostun koroidal kalınlık üzerine etkisinin optik koherans tomografi yardımı ile ölçülmesi’TOD 47.Ulusal Oftalmoloji Kongresi,2013.

37-Altınbay D. ‘Az görenlere yardım cihazı uygulamaları ve teleskopik gözlük kullanma oranları’ TOD 46.Ulusal Oftalmoloji Kongresi,2013.

38-Altinbay D, Taskin I, Tekin A.  ‘Az görenlere yardım cihazı uygulanan yaşa bağlı makula dejenerasyonu hastalarının MNREAD okuma kartları kullanılarak okuma performansının değerlendirilmesi’TOD 48.Ulusal Oftalmoloji Kongresi,2014

39-Altınbay D. Taşkın İ, Tekin A.‘Kliniğimize az görme nedeni ile başvuran ve görsel rehabilitasyon yapılan olguların tanısal farklılıklarının ulusal ve uluslararası literatür ile karşılaştırılması’TOD 49. Ulusal Oftalmoloji Kongresi,2015


Toplantılarda Bilimsel Faaliyet:

28.03.2013: TOD Toplantısı (TOD ÇUKUROVA ŞUBESİ)

Toplantı ismi :  Nasıl  iyi gözlük verebiliriz?

Panelist:   Az görenlere yardım

 

02.12.2017: TOD Toplantısı (TOD ÇUKUROVA ŞUBESİ)

Toplantı ismi:  Az görenlere yardım

Panelist:   Az görme rehabilitasyonunda yeni yaklaşımlar

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top
Ara